SKŁADKI CZŁONKOWSKIE 2019

Wysokość składki członkowskiej za 2019 rok wynosi 40 zł (+ 20 zł opłata na CPT dla przewodników z aktualnymi uprawnieniami) — można to zrobić u skarbnika Koła, kol. Adama Wnęka (e-mail:adamwnek@onet.pl, tel. 509 82-86-47), lub ewentualnie u kol. Kazia Stagrowskiego w sklepie „Wierchy”, ul. Szewska (pon.-pt. w godz. 16-19),  przelewem na konto Adama Wnęka nr: 31 1240 5136 1111 0010 6357 8549. W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko osoby, za którą opłacana jest składka.

Opłacenie składek jest warunkiem koniecznym do uczestniczenia członków Koła we wszystkich imprezach i szkoleniach organizowanych przez Koło, oraz reklamy usług przewodnickich za pośrednictwem strony www.akpt.pl
Przypominamy także, że nadal obowiązuje karencja dla osób posiadających wieloletnie zaległości w płaceniu składek AKPT w wysokości jednej składki (40 zł). Po jej uregulowaniu razem z bieżącą składką uzyskuje się pełne prawa aktywnego członka Koła

AKPT jest kołem przewodnickim przy Oddziale Akademickim PTTK. Przypominamy więc też o uregulowaniu składek PTTK . Przynależność do PTTK udokumentowana odpowiednią naklejką w legitymacji daje określone profity. Najczęściej wykorzystywanym jest zniżka w schroniskach PTTK w wysokości 30%. To się po prostu opłaca!

Składki zbiera Natalia Figiel w COTG ul. Jagiellońska 6 w Krakowie.