Informacje dla przewodników

Zarządzenie dyrektora TPN w sprawie obowiązku przewodnickiego

Dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego wydał zarządzenie, obowiązujące od 22 kwietnia 2013 r., wprowadzające obowiązek zapewnienia opieki przewodnika tatrzańskiego dla zorganizowanych grup młodzieży szkolnej — można je znalezć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej TPN.

----------------------------------------------------------------------

Szkolenia Tatrzańskiego Parku Narodowego

Na stronie internetowej Tatrzańskiego Parku Narodowego, w zakładce dla przewodników została zamieszczona informacja o szkoleniach przewodnickich.
 

Od 2015 roku warunkiem otrzymania licencji będzie udział w jednym szkoleniu przyrodniczym prowadzonym przez pracownika TPN oraz wniesienie opłaty w wysokości 100 zł. Opłaty będą pobierane na podstawie art. 5, pkt 22, w związku z art. 12, ust. 3 Ustawy o ochronie przyrody, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2012 r.
 

Tak jak dotychczas opłata będzie zwalniać przewodników z obowiązku kupowania biletu wstępu do TPN i będzie pobierana w dyrekcji TPN przy okazji aktualizacji  licencji. Od nowego roku opłaty będzie można uiszczać także przelewem.

Na wykłady przyrodnicze zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

W sprawie szkoleń proszę się kontaktować z p. Danutą Błachut (tel. 18 20 23 312, e-mail: szkolenia@tpn.pl).