Kursy przewodnickie

Dzięki szkoleniowej działalności AKPT/SKPG uprawnienia przewodnika tatrzańskiego uzyskało ponad 200 osób.
Poniżej zestawienie kursów z ostatnich lat.

Czas trwania 1994–95
Ilość kursantów 50
Ilość absolwentów 4
Kierownictwo Dariusz Dyląg, Zbigniew Gołda
Efektywność 8%

Czas trwania 1997–99
Ilość kursantów 30
Ilość absolwentów 2
Kierownictwo Paweł Kutaś (do IX.1997), Tomasz Rączkowski, Janusz Poręba (od IX.1997; kier.)
Efektywność 7%

Czas trwania 2001–2003
Ilość kursantów 30
Ilość absolwentów 16
Kierownictwo Kazimierz Liszka (kier.), Janusz Poręba, Tomasz Nodzyński
Efektywność 53%

Czas trwania 2003–2005 
Ilość kursantów 38 
Ilość absolwentów  17 
Kierownictwo Kazimierz Liszka (kier.), Tomasz Nodzyński 
Efektywność 45%  

Czas trwania 2010–2012 
Ilość kursantów 47 
Ilość absolwentów  24 (egzaminy w toku) 
Kierownictwo Kazimierz Liszka (kier.), Maciej Florys, Grzegorz Folta
Efektywność 51%