Władze Koła

 Na Walnym Zebraniu członków AKPT w dniu 20 marca 2019 r. zostały wybrane Władze Koła. Przez najbliższe dwa lata swoje funkcje pełnić będą:

Kazimierz Stagrowski — prezes

Andrzej Grzechynka - wiceprezes,

Anna Kwinta - sekretarz,

Adam Wnęk - skarbnik,

Lucyna Kuchno - członek Zarządu,

Eliza Kujan - członek Zarządu,

Kazimierz Liszka - członek Zarządu,

Małgorzata Radwan - członek Zarządu.